Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng có từ tiền thân của trường cấp 2 An Hòa. Trường cấp 2 An Hòa được tách từ trường Trung học Tuy An. Trường cấp 2 An Hòa được thành lập từ năm 1976.

 

 Năm học 1976-1977 thầy Trần Khắc Luyện làm Hiệu Trưởng. Sau đó thầy Trần khắc Luyện chuyển làm Trưởng Phòng GDĐ huyện Tuy An, Chuyển về tỉnh làm Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy.

 

Thầy Nguyễn Văn Tá là giáo viên , hiện nay là Giám đốc Sở giáo dục .

 

Năm học 1977-1982 thầy Trần Ngọc Kính làm Hiệu Trưởng, Nguyễn Xuân Thạch Phó Hiệu Trưởng

 

Năm học 1982-1983 thầy Đoàn Văn Sâm làm Hiệu Trưởng, Cô Huỳnh Thị Trà làm Phó Hiệu trưởng.

 

Năm học 1983-1998 thầy Đoàn Văn Sâm làm Hiệu trưởng, Thầy Trần Văn Thuận làm Phó hiệu trưởng.  thầy Đoàn Văn sâm chuyển về Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Năm học 1998-2001 Trường nhập với trường An Hiệp thành trường THCS Lê Văn Tám, Thầy Đặng Ngọc Tiếp Hiệu trưởng , thầy Trần Văn Thuận Phó Hiệu Trưởng, thầy Lê Vĩnh Thọ Phó Hiệu Trưởng.

 

Năm học 2001-2009 tách từ trường Lê Văn Tám thành lập trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Thầy Trần Kim Hoàng làm Hiệu trưởng, Thầy Trần Văn Thuận Phó Hiệu Trưởng.

 

Năm học 2009-2012 thầy Huỳnh Anh Vương làm Hiệu trưởng, thầy Trần văn Thuận Phó Hiệu trưởng.

 

Từ những năm 2000 đến nay Đội tuyển Toán, đội giải Toán trên máy tính cầm tay của trường thường đạt kết quả cao ở cấp huyện và đạt nhiều giải cấp tỉnh.